05 Aralık 2014 Cuma 02:45
0
1258
1

Madde Madde 19. Milli Eğitim Şurası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın konuşmasıyla başlayan ve Antalya’da devam eden 19. Milli Eğitim Şurası’na anaokulu ve ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara zorunlu din dersi verilmesi ve karma eğitimin sonlandırılması tartışmaları gündeme oturdu.

2 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın konuşmasıyla başlayan 19. Milli Eğitim Şurası’na, ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflara zorunlu din dersi ve karma eğitim tartışmaları dikkat çekti.

19. Milli Eğitim Şûrası’ nın gündemini ise, “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması” ve “Okul Güvenliği” konuları oluşturuyor. Peki 6 Aralık’ta sona erecek olan şurada tartışılan konular ne?

1- Anaokulu’ ndan başlayarak yeni bir hayat tarzı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Hükümeti` nin eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlattığı şuranın açılışında, bazı sıkıntılar olduğuna ve bunları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceklerine dikkat çekti. Erdoğan, “Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz” dedi.

2- İlkokul 1` den itibaren zorunlu din dersi: 19. Milli Eğitim Şurası’nın en tartışmalı komisyonlarından biri olan ‘Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ toplantısında tansiyon iyice yükseldi. Din derslerinin okul öncesi ve ilkokul üçüncü sınıflarda da zorunlu olması önerileri, komisyonda seslerin zaman zaman yükselmesine neden oldu. Basına kapatılan ancak toplantı aralarında koridorlarda, komisyon başkanının sert üslubu konuşuldu. Din eğitiminin anaokulundan başlaması reddedilirken, ilkokul birinci sınıftan itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması önerisi komisyondan geçti. Öneriler şûranın son günü oylanacak.

3- Karma eğitim tartışması: Şuraya katılan Eğitim-Bir-Sen, komisyon için hazırladığı raporda kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta ders aldığı karma eğitimin kaldırılması önerisinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, şuranın gündem maddelerinin 4 ana başlık altında toplandığını ve bunların dışındaki konularla ilgili herhangi bir karar alınamayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Avcı, “karma eğitim” tartışmalarıyla ilgili “şura gündeminde olmayan bir konuda karar alınmasının mümkün olmadığını” belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise , bu konuların şurada konuşulabileceğini ama özellikle karma eğitimin kaldırılması yönünde bir karar çıkmasını beklemediklerini söyledi. Şuranın 3’üncü gününde de MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, karma eğitim tartışmaları ile ilgili, “Şura programında olmayan hiçbir şey genel kurul oylamasına kesinlikle sunulmayacak” derken öneriyi gündeme taşıyan Eğitim Bir-Sen, karma eğitimin kaldırılması ısrarını sürdüreceğini açıkladı.

4- Ders saatleri azalacak, teneffüsler uzayacak: ‘Öğrenim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ başlığı altında toplanan komisyondan, ortaokullardaki 35 saatlik ders süresini 30’a düşürme kararı çıktı. Bunun yanı sıra 29 saat olan zorunlu ders süresi de 25’e düşürülürken, ders saatlerinin yoğunluğu nedeniyle kısalan teneffüs süreleri ise uzatılacak. Söz konusu düzenlemeyle okulların giriş-çıkış saatlerinde de değişiklikler olacak. Ders saatleri ile ilgili komisyon kararları genel kurulda görüşülecek. Öte yandan, seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik derslerinden biri seçilerek haftada 2 saat olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy birliğiyle kabul edildi.

5- Toplumsal cinsiyet eşitliği 3. sınıftan itibaren: Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen bir katılımcının, toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu bir ders olmasını gerektiği yönündeki önerisi ise “toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun 3’üncü sınıftan itibaren mevcut bir ders içinde bir ünite olarak işlenmesi” şeklinde değiştirilerek kabul edildi.

6- Zorunlu Osmanlı Türkçesi: Osmanlı Türkçesi dersinin zorunlu olması komisyonda kabul edildi. Ancak bu ders için yeterli sayıda öğretmen yok.

7- İnsan hakları dersi kaldırılabilir: 4’üncü sınıfta 2 saat anlatılan insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinin kaldırılması, bu derslerin içeriklerinin sosyal bilgiler dersinde verilmesi; rehberlik ve kariyer planlama dersinin haftalık ders çizelgesinden kaldırılması, rehberlik hizmetleriyle ilgili çalışmaların serbest etkinlikler kapsamında ele alınması da öneriliyor.

8- Beden eğitiminin ismi değişiyor: Şurada konuşulan öneriler arasında ilkokulda verilen oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile ortaokulda verilen beden eğitimi ve spor dersinin isminin beden eğitimi ve oyun olarak değiştirilmesi de yer aldı.

9- Okul idarecileri için kadın kotası: 19’uncu Milli Eğitim Şurası’ndaki grup toplantılarında, okul idarecileri için kadın kotası getirildi. Kotanın yüzde kaç olacağı kararı idareye bırakıldı.

10- Okul yöneticisi atamalarında yen model önerileri: Şuranın ana gündem maddelerinden biri olan ‘Eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması’ başlığı altında toplanan komisyonda eğitim yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi ve atanması ile ilgili iki model önerisi sunuldu. Öneriler arasında eğitim yöneticisi adaylarının seçilme ölçütleri arasında yüksek lisans derecesine sahip olması, eğitim fakültesi mezunu olması, nitelikli öğretmenler arasından seçilmesi, adayların 3 ile 10 yıl arasında değişen bir öğretmenlik deneyimine sahip olması gibi kriterlerin aranması gibi öneriler tartışıldı.

11- Atatürkçülük dersine ‘yeniden yazım’: Şuranın öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin görüşüldüğü komisyonda, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçirilerek, objektif ve gerçekçi bir anlayış ile yeniden yazılması önerisi kabul edildi.

12- Öğretmenler için etik ilkeler: “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması Komisyonu”nda da katılımcılarının görüş ve önerileri alındı. Komisyonda söz alan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sedat Murat, eğitim ve öğretim işleriyle uğraşanlar için meslek etik ilkelerine ilişkin çalışma yürüttüklerini belirterek, bu çalışmanın Başbakanlık Teftiş Kurulu’na gönderildiğini söyledi.

13- Okul Sekretaryası kurulacak: “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması Komisyonu”nda en çok dikkati çeken öneri ise okullarda teknik donanımla ilgili konulardan sorumlu olacak “Okul Sekretaryası”nın kurulması oldu. Okul müdürünün bu sekretaryanın kurulmasından ve çalışmalarından sorumlu olması, ancak okulla ilgili teknik konularda yetkili olması oy birliğiyle kabul edildi.

14- Hafız olmak isteyene iki yıl muafiyet: İlkokuldan sonra Kuran kurslarında hafızlık eğitimi almak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan 1 yıllık muafiyet hakkı da 2 yıla çıkarıldı ve ara verilen sürelerde öğrencilerin dışarıdan sınavlara girmesi karara bağlanmış oldu.

15- Okullara özel güvenlik ve güvenli okul bayrağı: Okul Güvenliği Komisyonu’ nda ise hizmet alımı yöntemiyle bütün okullarda özel güvenlik ve sağlık personelleri görevlendirilecek. Güvenlik açısından düzeylerini belirlemek üzere ölçümlerin yapılarak yeterli koşulları sağlayan okullara da güvenli okul bayrağı verilecek. Ayrıca okullara X-Ray cihazı, kamera ve duman sensörü kurulabilecek.

16- Öğrenci bilgileri emniyetten istenebilecek: Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerle ilgili bilgilere Emniyet’ten ulaşabilmesine olanak sağlandı. Bu kapsamda risk grubundaki öğrencilerin bilgilerinin sağlık ve emniyet kuruluşlarından talep edilmesi önerisi kabul edildi. Buna göre MEB, Emniyet’ten öğrencilerle ilgili anlık istihbarat alabilecek.

17- Her okula merkezi bütçeden pay: 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda Türkiye genelinde birçok okulda büyük sıkıntı olan bütçe konusunda önemli bir gelişme oldu. Komisyonda alınan karara göre, okullara merkezi bütçeden pay ayrılacak ve her okulun kendisine ait bütçesi olacak.

18- Eğitim fakültelerine sözlü sınavla giriş: ‘Öğretmen Niteliğinin Artırılması’ konusu üzerine yapılan görüşmelerde komisyon, Eğitim Fakültesi’ne girecek öğrenciler için ilginç bir karar aldı. Komisyon kararına göre, eğitim fakültelerine alınacak öğrenciler sözlü sınavla seçilebilecek.

19- Liselere tek çatı: Komisyonda, genel ortaöğretim kurumları (Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi) tek bir okul çatısı altında birleştirilip farklı program türlerinin uygulanabilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Bazı katılımcıların, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürüldüğü hatırlatarak, bu dönüşümden verim alınamadığını ifade etmesi üzerine öneri, oy çokluğuyla reddedildi. Katılımcılar önerinin kabul edilmemesini alkışladı. Liselerde hazırlık sınıfı uygulamasına son verilmesi önerisi de oy çokluğuyla reddedildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde “Alevilik” konusunun ele alınması önerisi de daha önce bu konunun görüşüldüğünün belirtilmesi üzerine, gündeme alınmadı.

20- Kürt masalları: Şurada kurulan komisyonlarda ayrıca Kürt masallarının anaokullarında ve ilkokullarda Türkçe okutulması önerisi kabul edildi. Masallar 100 Temel Eser’ e de girebilecek.

İÇERİĞİ OKUDUNUZ, ŞİMDİ YORUMUNUZU YAVAŞÇA BURAYA BIRAKIN

BUNA BAKALAR BUNLARA DA BAKTILAR

Yarıyıl Tatili Ertelenecek mi? Ankara Üniversitesi`nde Gerilim: Eğitime Ara Verildi Üniversitede Bu Yıl Bütün Dersler Boş Rektör Prof. Dr. Akhan’dan Başkan Akpınar’a İlk Ders Sürprizi ÖSYM`den KPSS Açıklaması YÖK Başkanı`ndan Yatay Geçiş Müjdesi Üniversitelilere Af Müjdesi Kadın - Erkek Eşitliği Hakkında 9 Özlü Söz `Öğretmenlerin Yüzde 69`u Mesleğini Bırakmayı Düşünüyor` THY`den Erasmus İndirimi Osmanlıca Dersi Liselerde Zorunlu Oldu Menemen Çömleğine Uluslararası Dokunuş Üniversitelilere 12 Bin Lira Karşılıksız Burs Son 1000 Yılın En Büyük 10 Toplumsal Değişimi

BÖYLE ŞEYLER DE YOK DEĞİL

Hitler'in Aşk Yaşadığı ve Hikayeleri İntiharda Birleşen 3 Kadın İlginç Hikayeleriyle Başarılı Bir Fotoğraf Projesi: Süpermarket Otoparkında Farklı Hayatlar
Facebook`ta Büyük Tuzak UniTercih: Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (2016)
Kıskanç Bir Sevgiliye Sahip Olmanın 15 Avantajı 5HTC Re Kameranın Fiyatı Düştü!
Öğretmenden Öğrencilere: `Size Tecavüz Mubah` YGS`ye Girecek Adayların Dikkat Etmesinde Fayda Olacak Birkaç Şey