Kaizen felsefesi nedir?

Kaizen felsefesi nedir?
Kelime anlamı olarak kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Japonların kaizen felsefesi sürekli iyileştirme, sürekli geliştirmeyi amaçlar. Peki kaizen felsefesi nedir?

Kaizen felsefesi nedir?

Kaizen felsefesi nedir?

Kaizen sürece öncelik verir. Günlük yaşantımızda birçok problemle, birçok karmaşık olayla veya işlerle karşılaşmaktayız. Karşılaştığımız bu gibi durumlarda her şeyi tartışmaya açmalı ve iyileştirme için yollar aramalıyız. Bir örnek üzerinde incelenecek olunursa ders çalışma konusu hakkında hangi yöntem kullanılmalı, dinleyerek mi, izleyerek mi, okuyarak mı çalışılmalı, hangi yöntemler harmanlanıp kullanılabilir veya bu yöntemleri kullanırken hangi araçlardan yararlanılabilir, bu  yöntemler nasıl geliştirilebilir şeklinde düşüncelerimiz olmalıdır. Yani, gelişim sürekli ve sınırsızdır dolayısıyla Kaizen bir felsefeyi, yaşam biçimini temsil etmektedir.

Neleri Kapsar?

Felsefe olarak adlandırdığımız Kaizen aşağıdaki alanları kapsamaktadır.

 • Toplam kalite kontrolü
 • Öneri sistemi
 • Toplam verimli bakım
 • Müşteri yönelimi
 • Kalite çemberleri
 • Otomasyon
 • Kalite iyileştirme
 • Sıfır hata
 • İşçi yönetim işbirliği
 • Verimlilik iyileştirme
 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Kanban
 • Tam anında üretim
 • Küçük grup faaliyetleri
Genel olarak bakıldığında bu alanlarda Kaizen’i çok fazla görmek mümkündür çünkü kalite, verimlilik, müşteri ilişkileri, yeni ürün gelişimi, öneri sistemi vb. sürekli geliştirmeyle oluşan kavramlardır. Bu kavramları Kaizen’den ayrı düşünmek mümkün değildir.

Nasıl yapılır?

Kaizen’in (7) prensibi vardır.

 1. Problemi kabul edin.
 2. Çok para gerektirmeyen projeler seçin.
 3. Önce “bizim” problemlerimize bakın, “onlarınkine” değil.
 4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.
 5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. İkelerine dayalı olarak yürütün.
 6. Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) çevrimini izleyin.
 7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.

Kaizen problemleri güler yüzle karşılar çünkü “problemin olmadığı yerde gelişme de olmaz.” bakış açısı vardır. Problemler olmalıdır ki gelişme ve iyileştirme sürekli olsun. Kaizen’de hem mevcut durumu koruma hem de gelişme hedeflenmektedir. Kaizen yönetimi yönlendiren bir kavramdır. Dolayısıyla Kaizen hayatımızın vazgeçilmez bir felsefesidir.

Yorumunuz

Yorumunuz Başarıyla Kaydedildi. Yönetici onayından sonra yayına alınacaktır